Comunicat.     Inscripcions als exàmens oficials de català de la Generalitat § El termini d’inscripcions és del 28 de gener al 13 de febrer § Els candidats poden presentar-se a les proves de nivell A2, B1, B2 o C1 Les persones que vulguin obtenir un dels diplomes oficials de coneixement del català que atorga...