Communiqué de presse.     Llengua catalana : 1 pas endavant, 2 passos endarrere…   El Col·legi associatiu de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana comunica :   « És amb una gran emoció que el Col·legi associatiu de l’OPLC ha après, aqueixos últims dies, la decisió del Ministeri de l’Educació Nacional de suspendre el concurs...