Republicana de Catalunya Nord
Perpinyà 2 de juliol del 2016
 

Esquerra Republicana de Catalunya felicita els carters de Ribesaltes que, desprès de més de 220 dies de vaga, tornen victoriosament a la feina

Els carters han aconseguit que la direcció de La Poste és faci enrere sus de la pretesa reorganització de la distribució que hauria portat a acomiadaments; han aconseguit preservar quatre llocs de treball; han aconseguit la contractació perenne dels interimaris utilitzats durant la vaga; han aconseguit el pagament dels quaranta cinc dies de negociacions amb la direcció. Amb els suport dels seus sindicats, i amb la seva voluntat i coratge, han guanyat. Els carters de Ribesaltes són un exemple de que la lluita paga, un exemple de dignitat.

 

Esquerra Republicana de Catalunya félicite les postiers de Rivesaltes, qui après plus de 220 jours de grève, retournent victorieux au travail

Les postiers ont obtenu que La Poste renonce à une prétendue réorganisation de la distribution qui aurait conduit à des licenciements; ils ont obtenu la préservation de quatre emplois; ils ont obtenu l’embauche pérenne des intérimaires utilisés pendant la grève; ils ont obtenu le paiement de quarante-cinq jours de négociations avec la direction. Avec le soutien de leurs syndicats, leur volonté et leur courage ils ont gagné. Les postiers de Rivesaltes sont un exemple du fait que la lutte paie et sont un exemple de dignité.