Soutien aux syndicalistes condamnés
Esquerra Republicana de Catalunya participera au rassemblement de soutien aux syndicalistes condamnés à des peines de prison en France, ou des amendes de milliers d’euros en Catalogne du Nord.  Le rassemblement aura lieu entre 12h et 13h30, le 4 février 2016 à la Bourse du travail place Rigaud à Perpignan.

Suport als sindicalistes condemnats

Esquerra Republicana de Catalunya participarà al reagrupament en defensa dels sindicalistes represaliats amb comdemna de presó a l’estat francès, o per multes de milers d’euros en el cas dels de Catalunya-Nord. L’acte de suport es fera entre les 12h i les 13.30 h,  el 4 de Febrer a la Borsa del Treball, plaça del Blat (Rigaud) de Perpinyà.