Communiqué d’Esquerra Republicana de Catalunya Nord (ERC) et Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya Nord,  appelant à participer à la manifestation de ce jeudi 31 mars 2016, à Perpignan.

Manifestation à Perpignan contre la réforme du code du travail, ERC et JERC y seront
– « Le projet de loi “travail” El KHOMRI veut faciliter les licenciements et précariser les salariés, pour plus de flexibilité et moins de protection pour les travailleurs
Nous voulons que soient renforcés les droits des travailleurs, que soit diminué le temps de travail et augmentés les salaires. Parce que nous voulons vivre dignement dans un pays qui soit nôtre. Partout en France les partis politiques, les syndicats et les travailleurs se mobilisent contre la réforme du code du travail que veut imposer le gouvernement socialiste.
Esquerra Republicana de Catalunya Nord et  les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya Nord se mobilisent aussi et appellent à manifester ce jeudi  31 Mars a 10 heures place Catalogne à Perpignan ».
 
Manifestació a Perpinyà contra la reforma laboral francesa, ERC i JERC hi seran
El projecte de llei  «treball» El Khomri vol facilitar els acomiadaments i precaritzar els assalariats, per donar més flexibilitat i menys protecció al món laboral.
Volem enfortir els drets dels treballadors, disminuir la jornada laboral i apujar els salaris. Perquè volem viure dignament en un país que sigui nostre.
Arreu de l’estat francès, formacions polítiques, sindicats i treballadors es mobilitzen contra la reforma del dret laboral que pretén tirar endavant el govern socialista francès.
Esquerra Republicana de Catalunya Nord i les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya Nord també ho fan i  criden a participar a la manifestació d’aquest dijous  31 de Març a les 10h, a la plaça de Catalunya de Perpinyà.