Esquerra Republicana de Catalunya (federacio Territorial de la Catalunya Nord), l’ERC, communique :

Accent Borquin fr