Esquerra Republicana de Catalunya

Federació Territorial de Catalunya Nord

11, Carrer de les fàbriques grans

Tel. 04.68.67.83.62

66000 Perpinyà

c-el : catalunyanord@esquerra.org

www.esquerra.cat/catalunyanord

Comunicat de premsa / Communiqué de presse

Pau i Justícia a Palestina!

Expressem la nostra indignació davant l’assasinat de centenars de civils a Gaza.

Les dones i els homes d’Esquerra Republicana de Catalunya, partit de profundes conviccions humanistes, que defensa el dret a l’existència dels pobles i amb uns valors que es basen en el respecte a la diferència, la llibertat i la justícia social, no poden restar insensibles davant la tragèdia que viu el Poble Palestí.

Per expressar la nostra indignació davant l’assasinat de centenars de civils palestins a Gaza, víctimes de l’atac indiscriminat de l’exercit israelià, Esquerra Republicana de Catalunya crida a participar a la manifestacio convocada pel Col·lectiu 66 Pau i Justicia a Palestina, el dimecres 30 de Juiol a les 18 hores, a la plaça Aragó de Perpinyà.

Paix et Justice en Palestine!
Exprimons notre indignation face à l’assassinat des centaines de civils à Gaza.

Les femmes et les hommes d‘Esquerra Republicana de Catalunya, parti avec des profondes convictions humanistes, qui défend le droit à la vie des peuples et avec des valeurs fondées sur le respect à la différence, la liberté et la justice sociale, ne peuvent pas rester insensibles face la tragédie vécue par le peuple palestinien.
Pour exprimer notre indignation face à l’assassin
at des centaines de civils palestiniens dans la bande de Gaza, victimes de l’attaque sans discernement de l’armée israélienne, Esquerra Republicana de Catalunya appelle à participer à la manifestation organisée par le Collectif Paix et Justice en Palestine 66 le mercredi 30 Juillet à 18 h à la Place Arago de Perpinyà

Perpinyà, 28 de juliol de 2014