Communiqué de presse

« El Tren Groc en perill.

El Consell Regional i la SNCF volen reduir la freqüentació de la línia per mor de fer del Tren Grog un aparador turístic, abandonant les missions de servei public, impactant negativament l’economia de l’Alt Conflent , de l’Alta Cerdanya i del Capcir.

A comptar del 1 de Gener 2016, la línia serà tancada per sempre entre Font Romeu i La Tor de Carol, per manca de voluntat política i de finançaments.

El tren groc és viable, a canvi de noves inversions en les infraestructures, d’un material renovat, estacions obertes i, principalment, horaris i tarifes adaptades. En aquest punt, Esquerra Republicana de Catalunya proposa que aquestes siguin, pels ciutadans de la Catalunya Nord, al preu d’1€, com ja s’està aplicant a d’altres línies.

Així mateix, Esquerra Republicana de Catalunya crida a participar al reagrupament en defensa del Tren Grog el dissabte 13 de Desembre a des de 10 hores voral Vauban a Perpinyà.

Le Train Jaune en danger

– « Le Conseil Régional et la SNCF veulent réduire la fréquentation de la ligne afin de faire du Train Jaune une vitrine touristique abandonnant les missions de service public, impactant négativement l’économie du Haut Conflent, de la Haute Cerdagne et du Capcir.

A partir du 1 Janvier 2015, la ligne sera fermée définitivement entre Font Romeu et la Tour-de-Carol, si les financements ne sont pas débloqués.

Le train Jaune est viable, avec pour un investissement dans les infrastructures (voie et électriques) et un matériel rénové à l’identique, pour l’ouverture des gares, pour des horaires et une tarification adaptés Esquerra Republicana de Catalunya propose que, pour les citoyens de la Catalogne Nord, le prix payé par les usagers soit d’1€, comme dans d’autres lignes du département.

Esquerra Republicana de Catalunya appelle à participer au rassemblement en défense du Train Jaune, ce samedi 13 décembre, à partir de 1Oh, quai Vauban à Perpignan.