Communiqué de presse
« Concentration à La Jonquera, samedi 17 juin, pour la défense des réfugiés
 
Le mardi 20 Juin aura lieu la Journée mondiale des réfugiés. La Catalogne Nord, terre de passage, qui a vu des réfugiés défiler du nord au sud et du sud au nord, des refugiés de toutes les époques est, et doit être un territoire particulièrement sensibilisé à cette problématique. Esquerra Republicana de Catalogne Nord  (l’ERCn) appelle à participer à la concentration organisée par la plateforme Obrim Fronteres, à La Jonquera (Samedi 17 juin à 18h 30 au point frontalier de la route nationale). Nous nous joignons à l’appel de ces organisations pour dénoncer  la violation des droits des personnes déplacées de force dans le monde et pour l’abolition des frontières ».
Esquerra Republicana de Catalunya Nord
Perpignan, le 15 juin 2017
——————
COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Concentració a la Jonquera dissabte 17 de juny, en defensa de les persones refugiades
El dimarts 20 de juny se commemorarà el dia  mundial de les persones refugiades. Catalunya Nord, zona de pas i que ha vist passar refugiats tant del nord cap al sud com del sud cap al nord a totes les èpoques, és i ha de ser un territori més sensibilitzat a aquesta problemàtica. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya Nord ens afegirem i cridem a participar a la convocatòria de la plataforma Obrim Fronteres que aquest dissabte 17 de juny ha convocat concentracions arreu del territori català, i en particular una a La Jonquera (dissabte 17 de juny a les 18.30h al punt fronterer de la carretera nacional). ERCN ens sumem a la crida d’aquestes organitzacions per denunciar la vulneració dels drets de les poblacions desplaçades per la força arreu del món i per l’abolició de les fronteres.
Esquerra Republicana de Catalunya Nord
Perpinyà, el 15 de juny del 2017