Manuel Valls et une partie de son équipe.

— ACTUALITAT —

Valls: « Amb 326 mesures als barris, millorarem la vida dels barcelonins »

El candidat presenta el seu programa ‘BARCELONA, BARRI A BARRI’ i detalla les seves propostes per als 10 districtes de la ciutat amb “vestits a mida per a cada barri”

Reforçar La Sagrera i la Marina del Prat Vermell com a noves centralitats, la urbanització de la riera del Besós o la construcció d’habitatges sostenibles en el 22@ són algunes de les propostes

El candidat a l’alcaldia de Barcelona Manuel Valls ha presentat aquest dilluns el seu programa ‘BARCELONA, BARRI A BARRI’ en el qual detalla les seves propostes concretes per a cadascun dels 73 barris de la ciutat, immersos en els 10 districtes. « Són 326 mesures amb les quals millorarem la vida dels barcelonins », ha instat l’alcaldable.

Una de les mesures més ambicioses serà integrar Montjuïc a la ciutat, creant un eix cultural entre la muntanya i el Paral·lel, perquè segons Valls “Montjuïc serà la Barcelona que volem: sostenible, saludable, innovadora, creativa, solidària, esportista i acollidora”.

Valls ha assegurat que el canvi que representa la seva candidatura passa per fer “vestits a mida per a cada barri”, i s’ha compromès a “tornar als barris per continuar escoltant als veïns” en cas de guanyar les eleccions municipals del pròxim 26 de maig.

“És un document que conjuga el treball d’un equip que durant quatre anys ha copsat la realitat dels barris de Barcelona i les seves necessitats, al costat dels veïns i veïnes i el seu teixit associatiu”, ha assegurat l’alcaldable, que ha tingut l’ajuda de “més de 30 experts de diferents àmbits” per elaborar el programa.

Mercedes Basso, també responsable del projecte, ha destacat que “la Barcelona del futur reclama la definició d’estratègies urbanes i establir les noves prioritats, però s’ha de començar per tot allò que està pendent”.

Valls detalla propostes en el programa com la posada en marxa d’un ambiciós Pla de Convivència a l’espai públic del Raval, la construcció de nous habitatges sostenibles a la zona nord del 22@, noves escoles bressol a Les Corts, la biblioteca de Sarrià, l’impuls de noves centralitats a la Sagrera i la Marina del Prat Vermell o la urbanització de la riera del Besós, entre altres.

El candidat ha presentat, a més de les diferents propostes, un repte per a cadascun dels districtes:

– Ciutat Vella: Millorar la seguretat, la convivència i la qualitat de vida.

– Eixample: Atreure població jove per evitar el procés d’envelliment de la població en alguns barris.

– Sants-Montjuïc: Redissenyar l’entorn de l’estació de Sants i integrar Montjuïc a la ciutat creant un eix cultural amb el Paral·lel.

– Les Corts: Ampliar la dotació d’equipaments de proximitat.

– Sarrià-Sant Gervasi: Millorar la mobilitat complicada per l’alta concentració de centres escolars.

– Gràcia: Pal·liar la falta de zones verdes amb la plantació d’un nombre significatiu d’arbres i l’activació extensiva de cobertes verdes.

– Horta-Guinardó: Impulsar l’activitat econòmica amb especial atenció a la reactivació del teixit comercial.

– Nou Barris: Executar íntegrament el Pla de Barris 2016-2020 per a Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, Trinitat Nova i Roquetes.

– Sant Andreu: Fer dels polígons d’activitat econòmica del Besós una superfície productiva “de proximitat” amb infraestructures necessàries i qualitat de l’espai urbà.

– Sant Martí: Ampliar l’oferta educativa.

En el document es recullen també necessitats específiques en nombrosos barris per falta de residències per a gent gran, escoles bressol, centres educatius de primària i instituts, equipaments esportius i Centres d’Atenció Primària.

Barcelona, 13 de maig de 2019

Programa BCN BARRI A BARRI (CAT)

 

Manuel VALLS était présent hier dimanche 12 mai sur le circuit de Formule 1 de Barcelone à l’occasion du Grand-Prix d’Espagne, aux côtés notamment du Français Jean TODT, président de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et NEYMAR

 

 

 

Programa BCN BARRIO A BARRIO (CAST)

Valls: « Con 326 medidas en los barrios, mejoraremos la vida de los barceloneses »

El candidato presenta su programa ‘BARCELONA, BARRIO A BARRIO’ y detalla sus propuestas para los 10 distritos de la ciudad con “vestidos a medida para cada barrio”

Reforzar La Sagrera y la Marina del Prat Vermell como nuevas centralidades, la urbanización de la riera del Besós o la construcción de viviendas sostenibles en el 22@ son algunas de las propuestas

El candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls ha presentado este lunes su programa ‘BARCELONA, BARRIO A BARRIO’, en el que detalla sus propuestas concretas para cada uno de los 73 barrios de la ciudad, inmersos en los 10 distritos con los que cuenta Barcelona. « Son 326 medidas con las que mejoraremos la vida de los barceloneses », ha instado el alcaldable.

Una de las medidas más ambiciosas será integrar Montjuïc a la ciudad, creando un eje cultural entre la montaña y el Paral·lel, porque según Valls “Montjuïc será la Barcelona que queremos: sostenible, saludable, innovadora, creativa, solidaria, deportista y acogedora”.

Valls ha asegurado que el cambio que representa su candidatura pasa por hacer “vestidos a medida para cada barrio”, y se ha comprometido a “volver a los barrios para seguir escuchando a los vecinos” en caso de ganar las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

“Es un documento que conjuga el trabajo de un equipo que durante cuatro años ha observado la realidad de los barrios de Barcelona y sus necesidades, al lado de los vecinos y vecinas y su tejido asociativo”, ha asegurado el alcaldable, que ha tenido la ayuda de “más de 30 expertos de diferentes ámbitos” para elaborar el programa.

Mercedes Basso, también responsable del proyecto, ha destacado que “la Barcelona del futuro reclama la definición de estrategias urbanas y establecer las nuevas prioridades, pero se debe empezar por todo aquello que está pendiente”.

Valls detalla propuestas en el programa como la puesta en marcha de un ambicioso Plan de Convivencia en el espacio público del Raval, la construcción de nuevas viviendas sostenibles en la zona norte del 22@, nuevas guarderías en Les Corts, la biblioteca de Sarrià, el impulso de nuevas centralidades en La Sagrera y la Marina del Prat Vermell o la urbanización de la riera del Besós, entre otras.

El candidato ha presentado, además de las diferentes propuestas, un reto para cada uno de los distritos:

– Ciutat Vella: Mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de vida.

– Eixample: Atraer población joven para evitar el proceso de envejecimiento de la población en algunos barrios.

– Sants-Montjuïc: Rediseñar el entorno de la estación de Sants e integrar Montjüic a la ciudad creando un eje cultural con el Paral·lel.

– Les Corts: Ampliar la dotación de equipamientos de proximidad.
– Sarrià-Sant Gervasi: Mejorar la movilidad complicada por la alta concentración de centros escolares.

– Gràcia: Paliar la falta de zonas verdes con la plantación de un número significativo de árboles y la activación extensiva de cubiertas verdes.

– Horta-Guinardó: Impulsar la actividad económica con especial atención en la reactivación del tejido comercial.

– Nou Barris: Ejecutar íntegramente el Pla de Barris 2016-2020 para Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, Trinitat Nova y les Roquetes.

– Sant Andreu: Hacer de los polígonos de actividad económica del Besós una superficie productiva “de proximidad” con infraestructuras necesarias y calidad del espacio urbano.

– Sant Martí: Ampliar la oferta educativa.

En el documento se recogen también necesidades específicas en numerosos barrios por falta de residencias para gente mayor, guarderías, centres educativos de primaria e institutos, equipamientos deportivos y Centros de Atención Primaria.

Barcelona, 13 de mayo de 2019