— ACTUALITAT —

VALLS S’ENTREVISTA AMB EL PRESIDENT DEL COMITÈ OLÍMPIC ESPANYOL

· El candidat veu factible organitzar uns segons JJOO el 2030 o 2032

· Mantindrà noves reunions amb el COE i el COI

· Critica Maragall per voler « aïllar » Barcelona

El candidat a l’alcaldia de Barcelona Manuel Valls ha visitat aquest dilluns la seu del Comitè Olímpic Espanyol (COE), a Madrid, on ha estat rebut pel president de l’entitat, Alejandro Blanco.

Tal com va avançar Valls en la seva trobada amb la Cambra de Comerç de Barcelona el passat 21 de març, la possibilitat d’organitzar uns segons Jocs Olímpics a Barcelona figura com un dels seus “principals reptes com a alcalde” si els barcelonins li atorguin el seu suport.

L’alcaldable creu que uns nous JJOO en Barcelona serien possibles si es torna a “conjugar l’esforç de les administracions, l’empresa privada i la ciutadania”, com va passar el 1992. Les grans ciutats olímpiques, recorda, “sempre han intentat organitzar uns segons jocs”, com en el cas de Londres, Tòquio, Los Ángeles, París o Atenes.

En la seva trobada amb el president del COE, tots dos han parlat de la possibilitat d’organitzar els Jocs Olímpics d’hivern el 2030, en conjunció amb la zona pirinenca –Catalunya i Aragó–, o els d’estiu l’any 2032, 40 anys després de l’èxit del 92.

Les converses sobre aquest projecte, ha explicat Valls, “s’estendran al Comitè Olímpic Internacional (COI) en les properes setmanes”.

Existeix un marge de dos anys per a la presentació de les candidatures dels JJOO, i Valls considera que “el lideratge de Barcelona, les seves instal·lacions i infraestructures, i la tremenda il·lusió dels barcelonins per mantenir viu el seu innat esperit olímpic, són elements bàsics per aspirar al fet que aquest projecte sigui una realitat”.

El candidat també s’ha referit a la importància que tenen per a les ciutats “els valors de l’esport”, i per aquesta raó focalitzarà el seu esforç en uns nous JJOO per a Barcelona “sostenibles, ètics i amb un cost limitat”. El projecte, segons Valls, haurà de ser “innovador, potent i orientat al fet que els Jocs tornin a ser un motor per a la ciutat”.

L’ex primer ministre francès també ha destacat que les crítiques al projecte llançades pel candidat d’ERC, Ernest Maragall, “demostren les intencions dels independentistes de no voler pactar amb el Govern d’Espanya un projecte que sens dubte beneficiaria a Barcelona i als barcelonins”.

Per al líder de la plataforma VallsBCN2019, la postura de Maragall és “el perfecte exemple de la involució” que representen els independentistes, amb una idea de Barcelona “aïllada del món i tancada en ella mateixa”.

Els Jocs, segons Valls, són una possibilitat que “serviria per donar a la ciutat una forta dosi d’il·lusió i confiança, per llançar el missatge al món que Barcelona és una ciutat única, que ha sobreviscut a l’amenaça populista i independentista, i que torna estar oberta als negocis”.

El candidat ha declarat que farà el possible per consensuar aquesta candidatura amb el COI, el COE i totes les institucions catalanes, espanyoles i europees. “Fem possible els JJOO, una altra vegada i fem-los entre tots”, ha reclamat.

Barcelona, 1 d’ Abril de 2019

VALLS SE ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

· El candidato ve factible unos segundos JJOO en 2030 ó 2032

· Mantendrá nuevas reuniones con el COE y el COI

· Critica a Maragall por querer « aislar » Barcelona

El candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls ha visitado este lunes la sede del Comité Olímpico Español, en Madrid, donde ha sido recibido por el presidente de la entidad, Alejandro Blanco.

Tal y como avanzó Valls en su encuentro con la Cámara de Comercio de Barcelona el pasado 21 de marzo, la posibilidad de organizar unos segundos Juegos Olímpicos en Barcelona figura como uno de sus “principales retos como alcalde” si los barceloneses le otorgan su apoyo.

El alcaldable cree que unos nuevos JJOO en Barcelona serían posibles si se vuelve a “conjugar el esfuerzo de las administraciones, la empresa privada y la ciudadanía”, como ocurrió en 1992. Las grandes ciudades olímpicas, recuerda, “siempre han intentado organizar unos segundos juegos”, como en el caso de Londres, Tokio, Los Ángeles, París o Atenas.

En su encuentro con el presidente del COE, ambos han hablado de la posibilidad de organizar los Juegos Olímpicos de invierno en 2030, en conjunción con la zona pirenaica –Cataluña y Aragón– o los de verano en 2032, 40 años después del éxito del 92.

Las conversaciones sobre este proyecto, ha explicado Valls, “se extenderán al Comité Olímpico Internacional (COI) en las próximas semanas”.

Existe un margen de dos años para la presentación de las candidaturas de los JJOO, y Valls considera que “el liderazgo de Barcelona, sus instalaciones e infraestructuras, y la tremenda ilusión de los barceloneses por mantener vivo su innato espíritu olímpico, son elementos básicos para aspirar a que este proyecto sea una realidad”.

El candidato también se ha referido a la importancia que tienen para las ciudades “los valores del deporte”, y por esa razón focalizará su esfuerzo en unos nuevos JJOO para Barcelona “sostenibles, éticos y con un coste limitado”. El proyecto, según Valls, deberá ser “innovador, potente y orientado a que los Juegos vuelvan a ser un motor para la ciudad”.

El ex primer ministro francés también ha destacado que las críticas al proyecto lanzadas por el candidato de ERC, Ernest Maragall, “demuestran las intenciones de los independentistas de no querer pactar con el Gobierno de España un proyecto que sin duda beneficiaría a Barcelona y a los barceloneses”.

Para el líder de la plataforma VallsBCN2019, la postura de Maragall es “el perfecto ejemplo de la involución” que representan los independentistas, con una idea de Barcelona “aislada del mundo y encerrada ensimisma”.

Los Juegos, según Valls, son una posibilidad que “serviría para dar a la ciudad una fuerte dosis de ilusión y confianza, para lanzar el mensaje al mundo de que Barcelona es una ciudad única, que ha sobrevivido a la amenaza populista e independentista, y que vuelve a estar abierta a los negocios”.

El candidato ha declarado que hará lo posible por consensuar esta candidatura con el COI, el COE y todas las instituciones catalanas, españolas y europeas. “Hagamos posible los JJOO, otra vez y hagámoslos entre todos”, ha reclamado.

Barcelona, 1 de Abril de 2019