Manuel Valls

— ACTUALITAT —

Valls : « El populisme i el nacionalisme posen en risc l’Estat de Dret »

Un grup de juristes presenta un manifest de suport a l’alcaldable per un canvi a Barcelona i en defensa de la neutralitat institucional

El candidat a l’alcaldia de Barcelona Manuel VALLS ha rebut aquest dilluns el suport de diferents personalitats del món jurídic, que han presentat el manifest ‘Barcelona s’ho mereix: Pel seu passat, present i futur”, en el que es reclama un canvi real pera Barcelona, es defensa l’Estat de Dret i es demana la neutralitat de les institucions públiques i els col·legis professionals.

En un discurs a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), Valls ha assegurat que “el populisme i el nacionalisme estan posant en risc la continuïtat de l’Estat de Dret », i ha alertat que “deixar la ciutat en les mans de l’independentisme d’Ernest Maragall és un gran risc”.

En les eleccions de diumenge, segons l’alcaldable, els barcelonins hauran de decidir entre “seguir amb el deteriorament” de Barcelona o “portar el canvi que la ciutat necessita”. Valls ha assegurat que Barcelona “pot ser la solució a la incertesa que hi ha a Catalunya sempre i quan els barcelonins diguin no a l’aliança entre el populisme i el separatisme”.

El manifest recull la preocupació del món jurídic vers l’actual situació de Barcelona en el context català. Assegura que “estem convençuts que l’única opció en un estat democràtic és el respecte a la llei com a norma de convivència; sense respecte a la llei no hi ha democràcia”.

També parla de la inseguretat que pateix la ciutat : “La degradació de Barcelona es fa cada dia més evident, la creixent inseguretat jurídica, la important caiguda de la inversió estrangera i la permissivitat enfront de l’incompliment de lleis i ordenances, contribueixen al fet que el nostre entorn sigui un lloc més insegur i vulnerable”.

L’acte ha estat moderat per Pere Lluís Huguet, ex president del Consell de l’Advocacia de Catalunya, i han assistit professionals del món jurídic com l’advocat José María Fuster-Fabra o Ana Maria Magaldi, ex fiscal cap de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Entre els signants també hi podem trobar la Catedràtica de Dret Constitucional Teresa Freixes o els advocats José Maria García-Valdecasas i Alexandra López-Liz ; entre molts d’altres.

 

Barcelona, 20 de maig de 2019

 

 

Manifest juristes

Valls: « El populismo y el nacionalismo ponen en riesgo el Estado de Derecho »

Un grupo de juristas presenta un manifiesto de apoyo al alcaldable por un cambio en Barcelona y en defensa de la neutralidad institucional

El candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls ha recibido este lunes el apoyo de diferentes personalidades del mundo jurídico, que han presentado el manifiesto ‘Barcelona se lo merece: Por su pasado, presente y futuro”, en el que se reclama un cambio real para Barcelona, se defiende el Estado de Derecho y se pide la neutralidad de las instituciones públicas y los colegios profesionales.

En un discurso en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Valls ha asegurado que “el populismo y el nacionalismo están poniendo en riesgo la continuidad del Estado de Derecho », y ha alertado que “dejar la ciudad en las manos del independentismo de Ernest Maragall es un gran riesgo”.

En las elecciones de domingo, según el alcaldable, los barceloneses tendrán que decidir entre “seguir con el deterioro” de Barcelona o “llevar el cambio que la ciudad necesita”. Valls ha asegurado que Barcelona “puede ser la solución a la incertidumbre que hay en Cataluña siempre y cuando los barceloneses digan no a la alianza entre el populismo y el separatismo”.

El manifiesto recoge la preocupación del mundo jurídico en torno a la actual situación de Barcelona en el contexto catalán. Asegura que “estamos convencidos que la única opción en un estado democrático es el respecto a la ley como norma de convivencia; sin respeto a la ley no hay democracia”.

También habla de la inseguridad que sufre la ciudad: “La degradación de Barcelona se hace cada día más evidente, la creciente inseguridad jurídica, la importante caída de la inversión extranjera y la permisividad frente al incumplimiento de leyes y ordenanzas, contribuyen al hecho que nuestro entorno sea un lugar más inseguro y vulnerable”.

El acto ha sido moderado por Pere Lluís Huguet, ex presidente del Consell de la Abogacía de Cataluña, y han asistido profesionales del mundo jurídico como el abogado José María Fuster-Fabra o Ana Maria Magaldi, ex fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Entre los firmantes también podemos encontrar la Catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes o los abogados José Maria García-Valdecasas y Alexandra López-Liz; entre muchos otros.

Barcelona, 20 de mayo de 2019