Communiqué de presse de l’ERC

—————-

« Pour le droit de vivre et travailler dans un pays qui soit le notre »

« Esquerra Republicana de Catalunya Nord appelle à participer à la manifestation convoquée ce samedi 5 novembre 2016, par le collectif SEM pour dénoncer le Traité des Pyrénées et défendre la langue de ce pays, le catalan.
Depuis plus de trois siècles la France et l’Espagne se sont partagées les pays catalans, par la force des armes et sans se soucier de demander l’opinion des Catalans.
Le résultat, c’est une Catalogne Nord pour laquelle on nous refuse même le nom ; un territoire qui est le plus touché par le chômage  en France, sans possibilités de développement, avec un taux de pauvreté qui est le plus élevé de l’Etat, une population condamnée à l’aide sociale et aux bas salaires, et qui est devenu un bronze-cul pour touristes à faibles revenus.
La situation est la même en ce qui concerne la langue catalane, en recul constant et qui ne survit que grâce a l’extraordinaire volonté de personnes bénévoles qui s’acharnent à préserver l’enseignement du catalan et qui mettent  en évidence la volonté française d’en finir avec cette langue.
C’est pourquoi ce samedi 5 novembre 2016 nous participerons à la manifestation dans les rues de Perpignan, pour revendiquer un statut de la Catalogne Nord, avec des compétences pour décider des investissements publics nécessaires dans le domaine économique, culturel et linguistique en coopération étroite avec la Catalogne Sud et l’ensemble des Pays Catalans.
Nous devons nous assurer le droit de pouvoir vivre et travailler dans un pays qui soit le notre, dans tous les domaines de notre vie quotidienne ».
Esquerra Republicana de Catalunya Nord (ERC)
 ——————————————————

– « Pel dret de viure i treballar en un país que sigui nostre

 
Esquerra Republicana de Catalunya Nord crida a participar als actes organitzats pel Col·lectiu Sem en denuncia del Tractat dels Pirineus i en defensa de la llengua d’aquesta terra, el català.
 
Des de més de tres segles, els estats francès i espanyol s’han partit els països Catalans, per la força de les armes i sense demanar un tan si poc el parer dels Catalans.
 
En resulta una Catalunya-Nord, de la qual ens neguen fins al nom, un territori el més víctima del xomatge de l’estat francès, sense possibilitats de desenvolupament, amb una taxa de pobresa que és la més alta del mateix estat, una terra esdevinguda un bronza-culs per turistes de pocs recursos, i una població condemnada als ajuts socials i als salaris baixos.
Igual per la llengua catalana, reduïda a sobreviure per l’extraordinària voluntat de la gent i associacions de benèvols que s’escarnissen a mantenir ensenyaments testimonials que amaguen la voluntat francesa d’acabar amb el català.
 
És per això que aquest dissabte 5 de novembre, manifestarem als carrers de Perpinyà i reivindicarem un estatut propi a Catalunya-Nord, amb competències per decidir de les inversions públiques, econòmiques, culturals i lingüístiques que necessitem, i en cooperació estreta amb Catalunya-Sud i tots els Països Catalans.
 
Hem d’aconseguir el dret de viure i treballar en un país que sigui nostre en tos els àmbits de la vida ».
Esquerra Republicana de Catalunya Nord
———————————————————–
Esquerra Republicana de Catalunya Nord
11, Carrer de les fàbriques grans 66000 Perpinyà