(Communiqué)

 

-« Crida a manifestar dissabte 29 de maig a Perpinyà

La llei Molac votada pels diputats el 8 d’abril acaba de ser retocada pel Consell Constitucional el 21 de maig.
Dos articles a favor de l’ensenyament de les llengües regionals d’aquesta llei son censurats.
El col·lectiu «Pour que vivent nos langues» crida a manifestar a Tolosa, Bastia, Quimper i en moltes ciutats arreu de l’Estat. A Perpinyà també amb la Federació de les associacions catalanes.
El SIOCCAT té de mostrar la seva solidaritat i afirmar el seu compromís per un reconeixement oficial de l’ensenyament del català associatiu i public dins totes les seves modalitats.
Gràcies a tots els batlles, adjunts i delegats del Sioccat de venir amb les seves faixes tricolors per encapçalar la manifestació convocada dissabte 29 de maig a 15H a la Plaça de Catalunya a Perpinyà ».

 

/////          /////          /////

 

-« Appel à manifester samedi 29 mai à Perpignan

La loi Molac votée par les députés le 8 avril vient d’être retoquée par le Conseil Constitutionnel le 21 mai.
Deux articles en faveur de l’enseignement des langues régionales de cette loi sont censurés.
Le collectif «Pour que vivent nos langues» appelle à manifester à Toulouse, Bastia, Quimper et dans de nombreuses villes partout en France. A Perpignan aussi avec la Fédération des associations catalanes. Le SIOCCAT se doit d’exprimer sa solidarité et d’affirmer son engagement pour une reconnaissance officielle de l’enseignement du catalan associatif et public dans toutes ses modalités.
Merci à tous les maires, adjoints et délégués du SIOCCAT d’être présents, munis de leur écharpe, pour défiler en tête de la manifestation convoquée samedi 29 mai à 15h, place de Catalogne à Perpignan ».